Homepage > ... > Divisions, Bureaus & Units > Investigations > Farsi TranslationE-mail storyPrint friendly format
Farsi Translation
   

به صفحه اداره بازرسی جنا یی ما خوش آمدید.

گروه بازرسان ما برای تحقیق و بازرسی جنایات از قبیل : قانون شکنی برعلیه افراد, دزدی, کلاه برداری, جعل هویت, جرمهای مربوط به مواد مخدر و جرمهای جوانان و غیره آموزشهای لازم را دارا می باشند.

هر یک از کارآگاهان ما مسئول منطقه جغرافیائی بخصوصی هستند تا با روند جنایات در آن منطقه آشنائی کامل را داشته باشند.

من تعهد دارم تا بهترین خدمات را برای جامعه مان فراهم آورم و برای حل مسائل تبهکارانه در شهر ارواین همواره در تلاش خواهم بود تا مانند همیشه شهر ارواین  یکی از امن ترین شهرها در سراسر مملکت باقی بماند.