Homepage > ... > Divisions, Bureaus & Units > Investigations > Vietnamese TranslationE-mail storyPrint friendly format
Vietnamese Translation

Kính thưa quí vị,

Chúng tôi xin chào mừng qúy vị đã vào trang webpage của VĂN PHÒNG ĐIỀU TRA TỘI PHẠM.

Tất cả những thanh viên của chúng tôi đã được huấn luyện và thực tập kỹ càng về điều tra: lý lịch cá nhân, trộm cắp, gian trá, giả mạo, ma túy, thiếu niên phạm

pháp, và nhũng tội phạm khác.

Ngòai ra các điều tra viên cũng đã được chỉ định trách nhiệm cho từng khu vực.

Tôi bảo đảm với qúy vị những công tác chống tôi phạm của chúng tôi đưa ra là những biện pháp tốt nhất đảm bảo cho sự an toàn và để qúy vị được sống yên

ổn và thỏai mái trong khu vực của chúng ta.

Tôi hy vọng trong tương lai các tội phạm sẽ gặp nhiều khó khăn trong thành phố IRVINE này và chắc chắn là sự an ninh tại đây sẽ là nơi an ninh nhất trên Bình Diên Quốc

Gia.

Trung Úy

John Condon, Lieutenant